Sóng vẫn đập vào biển Bắc Vân Phong

Posted: 23/07/2018 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Vạn Giã

Phan Ni Tấn

Thơ: Trần Vạn Giã; Phổ nhạc và hát: Phan Ni Tấn; Đàn guitar: Nguyễn Thế An

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.