Lạm thu

Posted: 24/07/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tới bến. ngày khuỵu tàn


Musician with Guitar
Pablo Picasso

lầy lụa trong linh vang
qua sông phà hơi dẫn
độ chín một cung trầm
mi. pha. rề. đỏ thẫm

ngật ngầy. ngật ngừ. hát
trật xuống phiên khúc lùn
ô hô phường bát đạt
ọ i è dây trun

ná đây. ngươi sợ không
đạn xếp bằng ngôi giấy
bắn sao được tình nồng
rượu đốt. cò ngưng lảy

đời người như cơn mộng
cứ bảo rằng. như thế
ờ. sống mà không ham
cũng cầm bằng như thể

cứ đụng trời thang mây
đọ xem lời vô cảm
vang vang hết tháng ngày
ngực. môi. thơm hà lạm

Hoàng Xuân Sơn
28 avril 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.