Cởi trần thơ, hứng gió

Posted: 26/07/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

1.
cởi trần thơ, hứng gió đêm
sợ cho cái nóng làm rêm ngôn từ
mát chưa từng giọt chữ mù
tiếc câu thơ lỡ vận thu hút người.

2.
cởi trần tôi, hứng khí trời
hạ ai đã đổ lửa đời quanh đây
hình như thơ bị bao vây
trong vô thức giữa một bầy ngụy ngôn.

3.
cởi trần nhau, lau nỗi buồn
mồ hôi thơ chảy từ lòng dạ tôi
bút cùn, tình chẳng cùn lời
hồn thơ vẫn khát khao thời yêu em.

4.
cởi trần đi những nỗi niềm
xá chi cái nóng nung mềm hào quang
về đây hứng giọt sương tan
nghe trong âm ngữ lời thần chú thơ.

Phạm Hồng Ân
13/07/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.