Kỷ niệm ba năm ngày cưới | Chải tóc rối cho nàng | Trống vắng

Posted: 27/07/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên


Thanh Hương và Adam

Kỷ niệm ba năm ngày cưới

(Tặng chị Thanh Hương)

Ba năm hay đã tự bao giờ?
Cơ duyên tiền định thuở xa xưa
Chan hòa ân phước trời ban phát
Đường đời chung lối mộng và thơ

Ba năm qua cũng tựa bây giờ
Trước sao sau vậy chẳng phai mờ
Hải đảo thần tiên hoa tươi nở
Đôi bướm nhân tình vẫn say mơ

 

Chải tóc rối cho nàng

Xưa có chàng Vô Kỵ
Tô chân mày cho ai
Nay có người chải tóc
Lưa thưa sợi vắn dài

Nàng tóc bạc rối nhàu
Thân bệnh đã từ lâu
Tay đau không vói tới
Mày thanh đã nhạt màu

Dung nhan nay tiều tụy
Bên nhau bóng với hình
Phải chăng trong tiền kiếp
Nàng vốn là Triệu Minh?

 

Trống vắng

Ngày xưa còn bé chơi năm mười
Nhắm mắt còn nghe khúc khích cười
Anh trốn em tìm hoài chẳng thấy
Giữa sân đứng lặng lệ tuôn rơi
Đong đưa cành ổi anh nào biết
Em ngỡ anh đi mất biệt rồi
Từ đó bơ vơ sầu lẻ bóng
Lạc nhau đời vắng nụ cười tươi

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gừi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.