Những thủ khoa bốc mùi

Posted: 02/08/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Chuyện lùm xùm về kỳ thi đã có từ lâu
Nhưng có người cố giấu như mèo giấu cứt
Giấu cho đến khi tanh tưởi ngập đầu
Không ngăn nổi sự bốc mùi trơ trẽn nhất

Ai cũng tưởng thi là công bằng thật
Là sĩ tử tự làm bài thi theo học lực của mình
Là chung quanh không có ai can thiệp
Là giám thị gác phòng, công an giữ an ninh

Ấy vậy mà con lạc đà cũng chui lọt lỗ kim
Khi các sếp thò bàn tay lông lá
Khi người ta mua danh bằng học vị, bằng tiền
Giúp con cháu đạt điểm cao tá lả

Mua quan chủ khảo chấm thi cũng đâu có gì là lạ
Mua không được ư? Thì du học nước ngoài
“Con ông cháu cha” thì có quyền mặc cả
Có quyền đậu đầu dù điểm liệt xưa nay

Tội nghiệp dân nghèo, con kiến kiện củ khoai
Suốt năm hiếu học chờ kỳ thi rửa mặt
Đâu biết rằng kết quả khôi hài
Khi điểm thi đã bốc mùi thúi hoắc!

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.