Phút cuối. và những đoạn khác

Posted: 09/08/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
nhớ đồng hương đồng khói Mai Khắc Ứng


Nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng (1934-2018)

tôi phiên âm một chữ
muốn đẩy bóng lên lề
bóng còn đương ngả ngớn
chợt cuối trời tê mê

một người rất can đảm
bứt cỏ cú làm thơ
dưới đất con sâu ngọt
nằm cái chết đứ đừ

vào ổ hang quá vãng
tìm một mạch hương bung
nguyệt hồng trăng nguyên thuỷ
hạt máu đơm kỳ cùng

hôn khẽ khàng lên trán
là chăm chút nửa vời
một vì sao lấp lánh
một cuộc tình đâu nơi

líu ríu chân đi cùng
rồi dịu dàng tách bạch
sấm chớp giữa mùa hung
nốt hương trầm lạc phách

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.