Một lần

Posted: 14/08/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

tay người áp vào tay ta
thắp ngọn trầm hương lòng tay lửa cháy
óng ánh thời gian linh ngời hy vọng
mắt ai sâu
ngón tay nâu
thuở ngày xanh chưa miết phím sầu…

một lần ẩm vùi sương hạ
ta bỏ hoang ta độ nào
một lần trái cấm chia nhau
một lần một làn mưa khói…

tay người áp vào mong mỏi
một lần nắng úa trên da
thiên di dấu vùi cỏ lạ
ngang đời một bóng chim qua…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.