Dấy lên

Posted: 21/08/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thời buổi nẩy tìm khoảng bình tâm
cũng khó, dưới bóng toa rập
thuế má lú lẩn vào cơ bắp
kêu nài, đòi hỏi là trù dập
máu với mủ chẳng liền nhau
đanh ác kết bè rảo phố
chia nhau bắt nạt rình rập
dập. cóc biết mai kia đồng nát

thời buổi nầy tìm khoảng bình an
chẳng dễ gì giữa sàn đối lập
đàn áp ngõ trị vì
không đồng ý hạt bụi như nhau
phân bua tùy thân phận
đâu biết rằng rồi cũng về cát bụi
cho nên, chỗ vô tình
cứ dấy bụi trần ai

thời buổi nầy tìm yên ấm lâu dài
không dễ gì giữa làng phố đang tâm
đấu trường chen chân người
hùng hổ quật thảo dân
gậy vồ lên yêu sách
đất đai vào kế hoạch dâng người
trỏ vào ngai tuổi vạn niên
cuộc đất nào của tổ tiên, hỡi trời !

Viên Dung
05/07/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.