Khúc khải hoàn bi tráng

Posted: 27/08/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

khải hoàn tháng tư kết oán
tôi, đoàn cởi trói đòi hoang
tự do tôi, khúc khải hoàn bi tráng

em cúi phận đời, cai quản
nắng không cháy nổi lầm than
tay quá nhỏ khó xua tan lố bịch

từ mờ ảo đến bưng bít
bức dân mưng mủ đối nghịch
em vượt tường lửa, mắt thịt ngỡ ngàng

việc lớn lật ngang, bị đạn
mỏ rồng đỏ ngưng dự án
thì ra cái thế lưỡng nan trên đầu

đầu tối thui, đuôi cứ nhậu
im ắng thua thiệt ứng hầu
xảy nghe đe dọa hướng tầu sức vóc

tự do tôi mừng muốn khóc
hình xa em, lòng vướng tóc
cọng tóc ngàn năm phơ phất tiếng quê

người tựa gốc đa hoang phế
thân lá cỏ, hấp hối quê
khúc khải hoàn bi tráng chế nhạo ngày

vượt tường nhìn, em quan ngại
quàng tôi bước nhớ bước say
khải hoàn bi tráng nghe cay phận người

Viên Dung
30/07/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.