Em so dáng mẹ | Mà chưa dám kể | Em chín muồi

Posted: 03/09/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Em so dáng mẹ

phượng khoe sắc hè
rực đỏ
môi khoe

cổng trường im đóng
không bóng học trò
đêm so dáng mẹ
em không còn bé
hương khoe sắc trời
mấy ngõ chờ nghe

đầu làng
cuối ngõ
ràng rịt tiếng ve

31/07/2018

 

Mà chưa dám kể

em, nguyệt rạng
tầm không hay

chiêm bao trai
ghẹo nóng mày
mà sao mộng mị
vui vầy dưới trăng

em vừa bén tuổi
trăng rằm
tâm sự nầy
mẹ mắng chăng?

em chưa dám kể
hoa trăng động tình

31/07/2018

 

Em chín muồi

hè đi
lại đến bao lần
học hành
mỗi lúc phân vân
biết mai có được
phước phần mát tay

bạn bè
lạc cánh phượng bay
tiếng ve rôm rả
gọi ngày
em ngồi nối lại tháng ngày
trông trăng

nóng ngang cánh quạt
cởi chăng ?
chợt, hiền chẳng ngại
e rằng
phàm phu mượn gió bẻ măng
ngậm ngùi

thà
nóng hơ
em chín muồi

Viên Dung
01/08/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.