Nhưng Sài Gòn không có mùa Thu

Posted: 10/09/2018 in Âm Nhạc, Diệu Lam, Linh Phương, Ngọc Mỹ

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam & Linh Phương; Tiếng hát: Ngọc Mỹ

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.