Con đường Việt Nam

Posted: 14/09/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Đảng chọn con đường sang Bắc Kinh
tùng phục để Trung Quốc thống trị
riêng anh chọn Con đường Việt Nam
đưa dân tộc thoát xiềng chủ nghĩa

chụp tội anh chống phá chế độ
chúng kết án tù mười sáu năm
mười sáu năm đày đọa bóng tối
anh đã luôn thắp sáng lương tâm

chúng muốn đày anh đi lưu vong
nhưng anh chọn ở lại cống hiến
sống chết cùng vận mệnh non sông
ai cũng phục con người khí khái

đã hơn một tháng anh tuyệt thực
mạng anh như chỉ mành treo chuông
chúng tôi xin thắp nến cầu nguyện
hiệp ý cùng anh quyết đấu tranh

Tự do, Dân chủ và Nhân quyền
những giá trị thế giới tiến bộ
muốn toàn hiện trên quê hương mình
Dân tộc ta không thể thúc thủ

không giữ nước ta sẽ mất nước
hãy tỏ thái độ hãy dấn thân
chống Cộng Sản cứu nguy Tổ quốc
cho đến ngày chiến thắng vinh quang

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.