Thức

Posted: 14/09/2018 in Như Quỳnh de Prelle, Thơ

Như Quỳnh de Prelle

thức
trong tù

thức
tuyệt thực

thức
vĩnh hằng

thức
được chết như anh

thức
tàn lụi rưc rỡ

thức
nỗi buồn trên cây

thức
tỉnh người còn sống
như đã chết

thức
1 la hán tự do
trong ngồi đền thiêng
song sắt

thức
một đời khát vọng

lao đao

mãi mãi là anh

Như Quỳnh de Prelle
Poète
Bruxelles, Belgique
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.