Coi bộ màu đỏ như nhau

Posted: 18/09/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

màu đỏ nhan nhãn. quành. khắp
ảnh hưởng nét văn hoá. cách trị vì
băng rôn chéo phố cũng đỏ mùi kích hoạt xảo ngôn
nhưng gốc gác nó và trách nhiệm không tuỳ
dắt hiểu biết đi
nhưng chặn lại bên tường lửa 
đẩy lên trần không gian khó hiểu, ma mị
lẩn quẩn mù mờ, hèn chi vỡ lẽ vô đạo
gần xích đạo mà phải kịch đóng băng
đỏ thuộc lòng mắt
đỏ hoặc lòng người
đỏ nhuộm bằng năm đếm mấy mươi
đến khó phân biệt là người hay dã thú
trong ậm ực, tự nhủ đất tôi hay đất người
nếu cứ như ngày chưa ngộ
coi bộ mây nước cơ đồ có khác chi
bên anh làm cái gì
bên tôi làm cái nấy
vì chung hít thở mấy khí trời
chưa kịp cuối tuần
cứ chiều hiệp nhậu đỏ trời
nhậu để vui hay để quên?
mình tay sai!

Viên Dung
21/08/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.