Cỏ dại

Posted: 18/09/2018 in Âm Nhạc, Hà Duy Phương, Lê Huyền, Thơ

Lê Đức Tiến

Thơ: Hà Duy Phương: Nhạc: Lê Đức Tiến; Tiếng hát: Lê Huyền

Nguồn: Nhà thơ Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.