Chuyện tình con sáo

Posted: 19/09/2018 in Âm Nhạc, Hòa Bình, Thụy Long

Hòa Bình

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.