Em còn trong thơ

Posted: 01/10/2018 in Âm Nhạc, Hồng Liên, Đỗ Bình

Đỗ Bình

Nhạc và lời: Đỗ Bình; Tiếng hát: Hồng Liên
ban_ky_am

Nguồn: Nhà văn Khổng thị Thanh-Hương gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.