Xa vắng | Đêm thu đợi chờ giấc mộng

Posted: 01/10/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên


Autumn Moon Glow
Patricia L. Davison

Xa vắng

Lũng thấp mây buông sầu vấn vương
Lá vàng xao xác rảo ven đường
Có nàng đan áo chờ đông giá
Chờ bóng người xa quy cố hương
Réo rắt mơ hồ reo sáo trúc
Heo may se lạnh lụn lò hương
Thu tàn vó ngựa còn rong ruổi
Tráng sĩ mịt mù nẻo tuyết sương

 

Đêm thu đợi chờ giấc mộng

Mây thu mờ nhạt trong đêm buồn
Lá rụng vườn khuya rèm đã buông
Mong nhập mộng hồn tình lãng đãng
Đâu hay gió lộng cõi mê cuồng
Thềm khuya ướt đẫm hơi sương đọng
Trăng lạnh mơ hồ ánh gượng suông
Thao thức năm canh gà gáy sáng
Chiêm bao không đến suối xa nguồn

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.