Cuộc tình

Posted: 02/10/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

với da trời. mượt. xanh xao
áo em mặc kín
điệu chào thanh thiên
khép lại từ khúc
ngoan
hiền
rồi trắng hết cả mùa
hiên thuý về
bây giờ tình nhẩm hương mê
một chữ vón vén
câu thề vĩnh ly 
với thu kýmột lần
đi
đời ghi chép giữa
truyền kỳ nắng mưa
con đường nhữ thuỵ hương xưa
dấu chân mường tượng
vết lùa chim bay
một lần hôn đẫm ngón tay
còn nghe bạt tuỵ cuối ngày vân vi

Hoàng Xuân Sơn
19/9/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.