Tưởng khúc

Posted: 03/10/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ ngày 7/10 ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng


Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)

Người điên ngất ngưởng Sài Gòn
Tấm xương châu chấu chuồn chuồn trổ bông
Rượu hoang rớt hột phiêu bồng
Tay vò đến chín cõi không sắc rồi

Ta bà tá hỏa rong chơi
Cuộc nghiêm mật rất rụng rời nỗi em
Người điên cho kẻ tỉnh thèm
Con vi trùng cũng chết chìm vì yêu

Thiếu ái khanh trẫm sống liều
Ái khanh thiếu trẫm tới tiều tụy xương

Người điên khát lá hoa cồn
Một con mắt lén hoàng hôn thức thầm
Màu hoa tím cả đêm rằm
Khúc lầu xanh động đến lầm than tôi

Mộng ban đầu biển xanh chơi
Biết còn đánh giấc đã đời cùng ai?

Nguyễn Hàn Chung
(trích Tìm tôi trong bóng -1999)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.