Tợp nước sông quê

Posted: 04/10/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nước sông quê, sớm. một tợp
mát lòng, lâng lâng men rượu
như được thấy em, rồi vội quay về

ngọt vị phù sa thường trú
gợi say ven ngày tháng cũ
nhớ em bơi xuồng căng vú dễ thương

một tợp nước sông quê, muộn
tiếc hanh hao, chắn đầu nguồn
phù sa lạc vị nghe buồn đâu đâu

chẳng phải lỡ bước cau trầu
cũng chẳng phải em qua cầu làm dâu
buồn ức hiếp đâu trên đầu !

em theo chồng, ghe neo đậu
nương biển hồ, sống dễ đâu !
mảnh quê trôi giạt, làm đau lòng người

phù sa thơm, từng ngụm đợi
bóng chiều ngã nước đầy vơi
vốc nước hương sông ngồi đợi tuổi già

tợp nước theo chồng xa xứ
tấc lòng neo sông buồn cứ
thuyền hạ bạc, người bản xứ đuổi xua

em về sông quê nương tựa
ngơi dầm nhớ bạn năm xưa
tợp nước nhạt vị hồi chưa theo chồng

Viên Dung
23/09/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.