Đêm khói trắng | Chén mặt trời

Posted: 09/10/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Đêm khói trắng

Trang giấy trầm tư đêm khói trắng
Cánh cò loang loáng những cơn mưa
Mở cửa chiêm bao lùa mộng mị
Nét cọ xuân thu nước nhạt nhòa.

Thì cứ đơm bông đời lúa sạ
Bãi bờ lau sậy gió khua vang
Trở mình chưa kịp nhìn thiên hạ
Róc rách rơi theo tiếng dã tràng.

Nghe tiếng chuông đưa đời lá rụng
Nâu sòng chếch choáng giấc hôn trầm
Hớp ngụm nước sông lòng dậy sóng
Đánh chuyến xe về giọt lệ câm.

Sẽ thấy oan khiên mùa dông bão
Bưng mặt cuồng lên một góc trời
Ngồi đây hun khói cùng hư ảo
Tứ đại chìm theo tiếng lá rơi.

 

Chén mặt trời

Chuốc tôi từng chén mặt trời
Cỏ cây trùng tụng một thời kinh xưa
Ơn người hạt thóc muối dưa
Tái sinh tôi giữa cơn mưa chập chùng
Ngồi đây em dưới cội tùng
Đợi mùa sen nở bên trùng dương kia.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.