Nhà hát Giao hưởng tân kỳ và nước mắt Thủ Thiêm

Posted: 11/10/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Vua quan trên dưới một bầy
Trên bầu vua đố ai không nhất trí
Dưới đốt tiền tất cả giơ tay

Đốt Thủ Thiêm bằng một nhà hát sắp xây
1500 tỷ thách kẻ nào thắc mắc
Dân là gốc nhưng… gốc rạ, gốc khoai
Làm sao cản được xi măng cốt sắt

20 năm dân mất nhà mất đất
Đổi lại bằng câu xin lỗi nhẹ hều
Chưa giải quyết những nỗi niềm oan khuất
Đã bịt mồm mọi tiếng dân kêu

Xây nhà hát thượng lưu giữa cuộc sống đói meo
Bọn trưởng giả học làm sang ác như bọn giặc
Bao giờ Thủ Thiêm mới hết khổ hết nghèo
Trước những dự án được đong bằng nước mắt ?

10-10-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.