Có điều khác biệt

Posted: 12/10/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
ngọn yêu đương rủ rê em bên anh
mà gốc ràng buộc của đường hướng em đi
mãnh liệt quá
hất đổ chén tình đầu

2.
mây trắng ngoài kia thảnh thơi
gia đình em giá như thường với
thì bên anh còn hy vọng tới
ít ra, tình mình cũng đến nơi

3.
ước vọng xuất mầm, ngỏ ý
không khí mắt khóm rập rình
anh nuốt ngược vào tim mình ứ chật
khát khao

4.
dẫu biết lắm chuyện tày đình
bóng anh nhỏ, chợt dúng mình hoá tay không
khi quyền lực bật đèn
hay âm thầm chia chác trên lầu lợi ích

5.
dường như em cũng biết mà không thể đối mặt
vòi vọi
khác chi hàng xương xẩu kêu đòi đất đai
chớn chở

6.
chẳng phải ảo tưởng, gánh tội đang múa dẻo
chầu chực ở chỗ cách biệt
chụp lên đầu ai cái mũ rừng
những manh nha trái lệo

7.
áp lực mọi bề
quanh quất em tìm khả thể yên thân
vai gầy khệ nệ
nhạc chuông mời, trăng gió rủ rê

Viên Dung
18/09/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.