Mùa Xuân nhớ Mẹ

Posted: 12/10/2018 in Âm Nhạc, Ngô Hữu Hùng, Nguyễn Hải

Ngô Hữu Hùng

Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Nguyễn Hải

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.