Đường tên bay | Gọi gió

Posted: 17/10/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Đường tên bay

Từng mủi tên bay và mất hút
Đường đá chông chênh giọng đục khàn
Lũ nai hôm đó còn ngơ ngác
Tấc dạ mờ theo với thế gian.

Vẽ một đường mây trên vai áo
Ngó thấy bình minh giữa xế chiều
Bàn tay ai vẫy mùa dông bão
Đất ngửa nghiêng chìm theo gió reo.

Lũ sáo qua đời đâu ai biết
Giữa một dòng sông chảy ngược dòng
Những con mắt đỏ mùa ly biệt
Thả cánh diều bay với cõi không.

Mây trôi lấn biển rừng lấn đất
Mực tàu còn lấn một biên cương
Tiếng gươm xẻ núi hề! kiêu bạt
Mộ chí ta xanh mộng chiến trường.

 

Gọi gió

Xuống đò gọi gió qua sông
Bỏ mùa thơ dại theo dòng trôi đi
Những tơ tóc, những xuân thì
Đắp tôi tấm áo xanh rì ngọn rau
Này mộng mị, này chiêm bao
Theo nhau trôi dạt trong bào thai xưa.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.