Vọng âm mưa | Tìm mái nhà xưa

Posted: 19/10/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Vọng âm mưa

Mưa núi vọng về từ cõi xa
Cho ai cuống quýt đường về nhà
Mưa rơi lất phất buồn vai áo
Bùn vấy lưa thưa lấm gót ngà
Lặn lội trong màn mưa trắng xóa
Âm thầm giữa phố vắng người qua
Mưa xưa rền rĩ dư vang cũ
Sũng ướt cõi hồn nghe thiết tha

 

Tìm mái nhà xưa

Bao năm ly biệt trở về đây
Địa chỉ nhà xưa cỏ mọc đầy
Tường cũ vẹo xiêu tàn tạ quá
Thềm hoang xơ xác thảm thương thay
Người xa ngõ vắng buồn hiu hắt
Đất lạ trời quen nắng lắt lay
Bếp lửa hồng đâu còn thấy nữa
Mới hay dâu bể viếng nơi này

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.