Opera…Opera | Điếu văn khi còn sống

Posted: 23/10/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Opera…Opera

Opera…Opera

Người hành khất già nằm bên lề đường Lê Lợi cũ
chờ nghe tiếng thánh thót dương cầm từ dàn nhạc giao hưởng
Opera…Opera…

Mấy cô gái ăn sương Sở thú , Bùng binh chợ Bến Thành ế khách mơ màng nghe tiếng hát các Diva

Opera…Opera…

Người dân Thủ Thiêm không cửa không nhà tìm không ra miếng đất cắm dùi thiết linh sàng ngày vĩnh biệt Cha

Opera…Opera

Hàng ngàn cánh tay ma trong tưởng tượng của những bộ mặt đểu cáng giơ lên: nhân dân đồng lòng hoan nghênh

Opera…Opera…

 

Điếu văn khi còn sống

Dù không muốn viết
điếu văn
tới số thì ai cũng chết

Dù em có ăn năn
ta cũng không còn biết

Ơi em!
sao nỡ để muộn mằn
khi ta chưa mệt
để khi chết rồi
mới viết điếu văn

Ta còn biết gì đâu mà
chấm, phết

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.