Ngày ta thả gió trôi về biển | Sông xưa

Posted: 24/10/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp


Chim Biển
dinhcuong

Ngày ta thả gió trôi về biển

Ngày ta thả gió trôi về biển
Đứng giữa ngàn thu máu gợn sầu
Thì chớ hẹn đời sau cùng lũ én
Bay mõi mòn mộng mị với chiêm bao.

Bụi vẫn là bụi của ngàn năm
Máu tim đương lúc lớn hay ròng
Bỉ ngạn chờ ai từ vô thỉ
Ta thấy mây trời trôi trắng bông.

Thủ Lăng Nghiêm hề! sương mênh mông
Chập chùng bào ảnh mưa hay sóng
Biển vẫn bồng bềnh từng nhịp võng
Chớp mắt xem ra núi đánh vòng.

Lũ nai về giữa mùa thu cũ
Núi vẫn xanh, suối vẫn hiền
Chừng như muôn thuở như men rượu
Trăng vẫn hồng đào, trăng muôn niên.

 

Sông xưa

Hốt nhiên từng cánh chuồn chuồn
Theo nhau về đậu bên nguồn sông xưa
Đất trời kèo cột lưa thưa
Gió hun hút gió, người chưa quay về
Rừng cây lá xếp cận kề
Viết câu yết đế, chữ đề tâm kinh.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.