Vô thường

Posted: 25/10/2018 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

Duyên khởi gió nước
Dòng sông mênh mông
Sóng sau sóng trước
Đuổi nhau trùng trùng…
Gió ngưng
Nước phẳng
Sóng ngừng

Duyên hợp âm dương
Nhân sinh hiện hữu
Lớp lớp hàng hàng
Bơi trong thời gian!

Nước chảy mây trôi
Trăng tàn trăng sáng
Lớp lớp hàng hàng
Đi vào quá khứ
Lớp lớp hàng hàng
Đi vào quá khứ!

Quá khứ mịt mùng
Hiện tại ngắn ngủn
Tương lai mông lung
Vô thỉ vô chung
Nghĩ mãi khôn cùng…

Thôi thì nằm khoèo
Ngủ vùi một giấc
Sự còn sự mất
Sự mất sự còn
Trăng ngự đầu non…

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.