Đất nước gì giống miếu cô hồn

Posted: 29/10/2018 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Các quan chức ở Đồng Tháp
đang rục rịch chuẩn bị
giỗ ông nguyễn sinh sắc
4 ngày

họ đốt tiền thuế của dân
giống như đốt tiền vàng mã
cho một kẻ không có công trạng gì với đất nước

hết xây mộ phần
tới cất đền thờ
đắp tượng đài
giờ là giỗ
năm sau to hơn năm trước

đất nước gì nhìn lại
chẳng khác miếu cô hồn
thờ ma cúng quỷ
còn lũ âm binh thì tác oai tác quái

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.