Bến xưa tình sầu

Posted: 01/11/2018 in Ánh Tuyết, Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

Thơ: Ánh Tuyết; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.