Buổi chiều qua sông nhớ câu thơ Vương Bột

Posted: 05/11/2018 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Trời xanh
mặt nước cũng xanh *
Qua sông
cứ để lòng mình trải ra
Đoạn trường
chắc hẳn còn xa
Hai bên vĩ tuyến
vẫn là hai bên  
Ngó sông
thấy nước buồn tênh
Ngó mình
đụng cái lênh đênh thủa nào
Sông xanh
một sắc trời cao
Bên ni
bên nớ
nhìn nhau ngậm ngùi…

Nguyễn Văn Gia

* “thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc” (Vương Bột)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.