Em đi bỏ lại thiên đường | Giấc mơ chung

Posted: 22/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Em đi bỏ lại thiên đường

ở đó thiên đường, loa nói
trước khi rời khỏi
thăm nuôi anh. bịn rịn
biết khi nào anh được về !
gia đình em phải “đi”
lặng lẽ vuột tay em
mà đời có biết không. giã biệt
trách nhiệm vẫn chưa rời khi thương phế
đất nước lộn bề, thanh thế xẩy tay
núi sông ôm lòng phát tang thất thế
em bước thênh thang
anh ngồi y, then đóng
trong bế cửa, thứ làm ra nhất bóng
hừng hực hống hách phô trương
ngoài cửa, thực tế hốt. thẹn thẩm
ê chề thách thức 
vực sao lại. thua lỗ . nợ nần. lãng phí
lạc hậu cầm lòng uất ức, bất an
nếu như em chưa đi
có lẽ chỉ là người nghe sai khiến
dẫu kiên cường, chỉ là chịu đựng im ỉm
khó bề phát triển tiềm năng
nếu như em còn đây
hoài niệm dư bóng ấy
thuở thanh xuân với anh đâu còn nữa
nếu như em ôm gốc nhớ
khác nào “khắc chu tìm gươm”
khi tiến bộ vụt tốc quanh tường
anh ngồi nương thương thế
nghe bề không khác cầu xin

 

Giấc mơ chung

mỗi người
có một giấc mơ
thử coi,
chừng tới bao giờ
mơ nào cũng muốn cõi bờ
thảnh thơi

Viên Dung
06/11/2018
Bguo62n: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.