Khi tinh anh xanh

Posted: 26/11/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

khi thi sĩ nói về sắc màu từ vô ngôn ánh sáng trắng
lưỡi liềm trăng là lưỡi hái tử thần
rơi trên dòng sông cầu cạnh

khi đêm với tay đặt nụ càn khôn lên gót chân Lynh
hồn trắng sóng hoang đường
triền sông sớm mai lộc vừng tả tơi đỏ máu

khi “con thằn lằn chết dí nơi khe cửa… tinh anh tôi rớt xuống sàn gạch/ lăn đi tìm mưa” (*)
trong suốt lời kinh thưa
mắt môi ngật ngù vòm mây xưa trắng lóa

khi Lynh khi tôi
khi thi sĩ hồn người muôn tội
đời sông cứ trôi trên bạt ngàn sóng sáng… tinh anh xanh!

Hà Duy Phương

(*) “Thanh Tẩy Tinh Anh” – Lynh Bacardi

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.