Đất thua buồn chả vầng ô | Cảm thức dựa người

Posted: 04/12/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Đất thua buồn chả vầng ô

ở đó nhiều nỗi đắng cay
không lâu chợt hiểu chẳng may đổi đời

ở đó hất hủi đời tôi
buồn đi. em ở, tiếc thời thảnh thơi
em hạt đất, mắc theo thời
bận bịu, không thấy mặt trời rong chơi

chừng đêm trì trệ cuộc chơi
phù sa em, đợi hết thời ngu ngơ
mút mùa chẳng thấy vầng ô
chẳng qua nước đục hàm hồ lê dân

ngoài rào chế độ. yên thân
anh không ra khỏi rào ngăn bóng tình
em trong vòng xoáy. thất kinh
đau ngày, chẳng thấy ánh tình vầng ô

ở đó, từ buổi dời đô
bóng chim lưu lạc giang hồ tầm xuân

 

Cảm thức dựa người

bạn cùng
giục giặc nuốt lời
tiếng thua
bêu xấu khắp nơi
xăm xăm hệ lụy
khổ trời
phía tôi

Viên Dung
26/11/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.