Tô cháo lòng cho Tú Uyên | Trái ngọt vườn cây | Cuối ngày

Posted: 05/12/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Tô cháo lòng cho Tú Uyên

Chàng thích cháo lòng món điểm tâm
Tim gan phèo phổi để khai tâm
Đũa thần Tố Nữ khua tay múa
Nghi ngút tô bưng hầu tận mâm
Thuôn mướt tay tiên khai vị ngọt
Trà mạn sen thơm trìu mến dâng
Nụ hồng hàm tiếu còn chờ đợi
Phe phẩy quạt này chàng hãy nằm

 

Trái ngọt vườn cây

Nếu chàng mê trái ngọt vườn cây
Quá bộ dừng chân quán lá này
Dừa mận sầu riêng xoài nhãn mít
Chôm chôm măng cụt hái đầy tay
Nụ cười thôn nữ thơm dâu chín
Gió nội hương đồng thoảng mát ngây
Đờ đẫn kìa ai còn bịn rịn
Mê hương tố nữ ngát vườn cây

 

Cuối ngày

Cánh tay nào vẫy gọi đêm nay
Nắng đã hoang liêu lịm cuối ngày
Xao xác chim bay về viễn xứ
Lưng đèo ngơ ngác ngựa dừng đây
Nhà ai heo hút bên đồi vắng
Sương khói un mờ lối ngõ này
Bếp lửa hồng xin cho sưởi ấm
Vầng dương dần úa cánh rừng ngây

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.