Nuit blanche

Posted: 06/12/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

không có tiếng hát nào lên trời
chỉ có một dúm người
lênh đênh trên đất

(Từ em tiếng hát lên trời, Hoàng Trúc Ly)


Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn

tôi hát vào khoảng không
đêm dạ vũ trắng
chúng mình trì kéo nhau
chiếc khăn san mềm
bàn tay em nguội lạnh
những cặp mắt vô hồn
chân tìm chân du hí
mình đưa nhau mùa thu 
lá khô trên sàn nhảy
bụi phấn tung mù
nếp áo nhăn tiền sử
từng nốt nhạc không pha
màu tóc em sẫm tối
quay đầu nhìn rất vội
đêm trắng. đêm. trắng đêm
khoảng không nào chới với
đôi tình nhân bay lên
không còn ai ở lại
đêm thuỵ vũ không đèn

Hoàng Xuân Sơn
Oct. 2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.