Mãn khai | Bát canh

Posted: 10/12/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Mãn khai

Đêm sâu tiếng dế cũng khàn
Chừng như mưa cũng bủa tràn đại thiên
Sáng ra, từng vạt nắng hiền
Gió đâu sóng sánh từng nghiêng mực đầy
Hốt nhiên vạn pháp trưng bày
Nhơn tâm như đã mãn khai bao giờ.

 

Bát canh

Thấy gì trong mỗi bát canh
Những đường sương lụa vòng quanh đất bùn
Bàn tay che lấy muôn trùng
Giọt in dáng núi, giọt tùng bản lai
Rắc lên thiên địa hình hài
Một vùng sắc tướng chia ngày ra đêm.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.