Lênh đênh phận đời | Hoang vắng

Posted: 14/12/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Lênh đênh phận đời

Trời hành cơn lụt chốn quê xa
Biển nước ngập tràn bao cửa nhà
Cuồn cuộn cuồng lưu dòng xoáy bủa
Tường xiêu mái lá giọt mưa sa
Chòng chành bè chuối bơi chèo chống
Dai dẳng mưa dầm buốt thịt da
Xơ xác kiếp nghèo lâm cảnh khổ
Níu trời thương xót giúp tai qua

 

Hoang vắng

Đông xám mưa buồn dạ chẳng khuây
Đêm đêm vào mộng nhớ thương đầy
Yến oanh lễ hội vang âm đó
Hương sắc vườn thơ thoang thoảng đây
Đêm hạ ngày xuân dường mộng huyễn
Nỗi riêng thân bệnh lộ hình nầy
Dặm trường năm tháng trôi biền biệt
Cõi ảo mơ hồ siết chặt tay

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.