Bóng thu

Posted: 17/12/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

em về đây chi nữa
chỗ đứng chưa qua rừng cấm
có mạch ngầm bóc hốt xâm thực
bề trên có tầm nhìn củng cố thành quả mùa thu cũ
mùa thu giục người hồi cuối thế kỷ trước
bóng thu ngã dài những bắt bớ
thị uy mầm tự chủ

em về đây chi nữa
khiên lửa dựng tường che sự thật
chưa ai qua được lửa điêu ngoa
bởi tường che giả trá
phận người khuân quá nặng
bị phỗng tay nhân cách
hỏa mù khuất lấp

em về đây chi nữa
chỗ đứng bây giờ đương nhiên chịu đựng
sự ngu dốt, lầm lũi, phờ phạc
tăm tắp suy đồi
nguy cơ thôi thúc vai người
ngoi lên tìm sòng phẳng
bằng rời bỏ bóng thu mùa cũ

em về đây chi nữa
sẽ lệ buồn. rồi bỏ đi. sầu vương vấn
sẽ không qua ánh nhìn dòm dỏ
và luật rừng phán quyết
của bóng thu cũ màu hoen
em cứ đi đi và người ở lại, đợi
thu xưa đừng vang bóng

Viên Dung
22/08/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.