Chí làm trai

Posted: 20/12/2018 in Âm Nhạc, Hoàng Minh, Khê Kinh Kha

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hoàng Minh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.