Văn thi sĩ | Đạo mồm

Posted: 20/12/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Văn thi sĩ

văn thi sĩ
là ngủ chung với chó
ngu ngang trâu
và bằng hữu cùng mèo
lúc bụng cào kêu dăm tiếng meo meo
con làm lợn kêu vang ủn ỉn
khi thoạt sinh ra
đứa nào cũng có mồm cùng miệng
mà bây giờ dưới chế độ của Bác
hoá thành câm
thủa còn Tây & Mỹ hùng hục đấu tranh
giờ độc lập tư do
câm cái một
lỗ miệng bây giờ nín khe ngang lỗ đít
gục cái đầu mổ thóc mổ ngô
ôi văn chương hạt giống chứa đầy bồ
dăm con gà què bu quanh kiếm chác

 

Đạo mồm

cách mạng mồm
nhân nghĩa mồm
chống Cộng mồm
toàn là một lũ nói phét
nói dóc
gục đầu vào bãi cứt
làm bọ hung
không biết nhục
vẫn oang oang cái mồm
trả ta sông núi?
vẫn viết văn làm thơ soạn nhạc
vẫn ca ngơi chung chung
ngoài bãi rác
dăm bạn đồng môn
đồng hương đồng liêu nằm xuống
mặt ngó lơ
giả vờ không quen
không biết

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.