Gió bên sông | Mực trời

Posted: 27/12/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Gió bên sông

Nhớ gì ngọn gió bên sông
Lòng tôi lau sậy trổ bông tình cờ
Lá rơm xếp một chổ ngồi
Chờ nghe vạn tướng qua bờ bên kia
Cuốn lên đất đá bề bề
Chừng như lũ sáo đã về đêm qua.

 

Mực trời

Mây kia pha với mực trời
Là khi men dậy tự thời hồng hoang
Bàn tay tơ lụa dịu dàng
Con sông sẽ chảy qua ngàn quốc hoa
Thậm thâm từng hạt mưa sa
Rót ngây ngất chén, mình ta với trời.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.