Bóng nhớ

Posted: 28/12/2018 in Thơ

Viên Dung

cuối đường đời, tuyền đài hay tái lai?
từ nửa đoạn đi tới
hồn bâng khuâng ngoái lại
những bóng tình

thời xuân đó, dẫu êm đềm
hay cấn khó, giặc chưa yên
bên em. nhớ trời tình, êm ả quá!
nhớ hơn đời mới hôm qua

thế mà dấu ấn thành thân
không sâu sắc bằng trối trăng đời đổi
cả nước, ngọn ngành thác đổ
sinh linh ôi, lòng nát cõi

có khi, nuối tiếc. thử hỏi làm sao
day dưa. thà chết khuất cho
công học mười năm. kể bỏ
uổng đời cha mẹ lỡ dở, toi công

lòng thả nhớ. khỏi cửa ký ức không?
đồng ngôn ngữ, mặt giáp chông
tập trung đày đọa hội đồng
bôi tro trát trấu nặng lòng phân bua

biển vỗ khuất chỗ chôn nhau
nơi thất lạc, thẹn đồng bào
nghe buồn ngất xứ, nghe đau giống nòi
bóng quá khứ lao lư tôi

bẽ bàng, chỗ bạn bỏ rơi
rồi lại cưu mang, vớt với
sống nhờ đất bạn. ngặt, vốn bội tình
thế đất mình. ngẫm làm thinh

Viên Dung
07/01/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.