Giấc tình xa xăm | Buông thầm ý đợi

Posted: 07/01/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Giấc tình xa xăm

1.
bến đỗ em khác chỗ tôi
lạ chân, em có thiệt thòi
cành chim tíu tít, lẻ tôi bồi hồi

em vào mộng, thức mình tôi
những lần nhớ, những lẻ loi
giá em vào mộng nhắc tôi cũng đành

2.
(em nấp trong ánh nhìn anh
chạnh ngày đó bấn tâm can
yêu. không dám ngỏ, tình hoang đến giờ)

3.
đếm sao, tìm lại tình thơ
khúc tình theo gió. ơ hờ
họa chăng về lại giấc mơ mà tìm

giữ môi cười em trong tim
bữa trăng mới nhú. mơ tìm
bây giờ trăng rụng. giấc tình xa xăm

27/12/2018

 

Buông thầm ý đợi

em biết. anh để mắt em
cứ lặng nhìn khi qua thềm
đêm trong mắt đó, đủ mềm chiêm bao

thầm mong anh ngỏ làm sao
ánh nhìn bỗng gặp, cúi chào
trông anh bước lại. xôn xao những chiều

đợi anh ngỏ chuyện bao nhiêu
tiếng chim phù kết cũng nhiều
nghe lòng thúc hối, thiếu điều chim bay

ngày dạm ngỏ, anh có hay?
sốt ruột nhìn lễ an bày
em buông thầm đợi. tiếc hoài tình mơ

đám hỏi. đành bỏ ngây thơ
đâu dám cãi. mối duyên hờ
họ hàng săn đón lên bờ tân hương

thầm mong anh ngỏ. mờ sương
chim chuyền hót tặng áo hường
giấc tình vói thả cuối đường xa xăm

Viên Dung
31/12/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.