Khóc trong mưa | Cánh đồng tuyết | Snowy plain in winter

Posted: 09/01/2019 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Khóc trong mưa

Thôi em đừng khóc nắng mênh mang
Lệ ướt hoen mi sầu chứa chan
Đợi lúc mưa về em hãy khóc
Long lanh ngấn lệ buồn dâng tràn
Mặt trời vắng bóng tim băng giá
Hư ảo chập chờn giấc mộng vàng
Giữ kẽ nhé em cho phải phép
Để mưa và lệ sẽ hòa tan

 

Cánh đồng tuyết

Cánh đồng tuyết
Và bóng chim bay
Về phía chân trời trắng

 

Snowy plain in winter

Under a thick blanket of snow
The fields lie fallow
Such vast emptiness over which
The storks fly with outstretched wings
But it’s way too cold for any souls to wander about
Here I am, surrounded by this white open space
Stretching to the horizon

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.