Hiến

Posted: 11/01/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

đất nước mươi năm hiến máu
còi cọc một bộ xương

mưa gió lũ …quét xuống
băng huyết – cuốn vỡ bờ

nghèo khó đi bán thận
đong hộc lúa vại dưa

tinh trùng bơi qua biển
tị nạn, làm di cư

nầy giáo sư tiến sĩ…
sao không hiến cuộc đời
phải chăng nơ-ron đã
xơ cứng, diễn biến rồi?!

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.