Những hòn máu mặn

Posted: 18/01/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

hòn máu mặn
ghềnh đá xa
chai lì bão tố
tháng năm bạc đầu
Biển
những mùa gió chướng
sấm chớp đông tây
đá ngày sinh sôi
vun dày cương thổ
sừng sững tựa đồng
nắng rán thịt da người ngư phủ.

45 năm trước,
Hoàng Sa.
máu xương Chiến Sĩ
hóa thân thành những rặng San hô
an nhiên
quyết giữ
long lanh sắc màu
Biển,
lời dặn dò
từ ý nguyện Cha Ông…

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.