Thơ năm 65 tuổi

Posted: 01/02/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Năm nay 65 tuổi
Tuổi gần đất xa trời
Ai dè phản y học
Càng ngày càng chịu chơi

Bác sĩ ngó sửng sốt
Tưởng đóng cửa ngồi thiền
Hay bế quan luyện võ
Trốn cuộc đời đảo điên

Thực ra chẳng trốn tránh
Khỏe mạnh nhờ dám chơi
Dám đương đầu cái ác
Bằng thơ chứa chất người

Chất người là chất nổ
Đột kích vào bất công
Hôn quân rơi mặt nạ
Vô đạo phải hãi hùng

Chất người là tạc đạn
Bắn thẳng mặt thiên triều
Bọn cõng rắn phương Bắc
Chực chờ vào lò thiêu

Chất người là nhân ái
Chia lửa với đồng bào
Thuở con Hồng cháu Lạc
Đứng trên đầu mũi lao

Năm nay 65 tuổi
Sống khỏe bởi chất người
Làm thơ mừng năm mới
Ngán gì bầy đười ươi!

Bùi Chí Vinh
31-1-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.